• Gọi mua hàng: 08.3737.5757

Cơ cấu tổ chức

 
co-cau-to-chuc
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TSE được thành lập với cấu trúc tổ chức chặt chẽ và hiệu quả để đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ và mang lại giá trị cao cho cổ đông. Công ty có các bậc từ chức vụ trong Ban Giám Đốc (BGĐ) như sau:
 1. Thành viên cổ đông: là những người sở hữu cổ phần của công ty và có quyền quyết định quan trọng trong việc lựa chọn các quyết định chiến lược và phát triển của công ty.
 2. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của công ty theo các quy định pháp luật và quy định của công ty.
 3. Ban điều hành: là cấp quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm về việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 4. Ban kiểm soát: là cơ quan giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các quyết định quan trọng của công ty, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý.
 5. Tổng giám đốc: là người đứng đầu và chịu trách nhiệm về việc quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh
 6. Phó giám đốc: là những người đứng sau tổng giám đốc, hỗ trợ và chia sẻ trách nhiệm với tổng giám đốc trong việc quản lý công ty.
 
Ngoài ra, công ty còn có các bộ phận chuyên môn như:
 
 1. Hành chính nhân sự: chịu trách nhiệm về việc quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong công ty.
 2. Kinh doanh và marketing: chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và phát triển thị trường, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tiếp thị sản phẩm của công ty.
 3. Tài chính kế toán: chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính, kế toán và kiểm soát chi phí của công ty.
 4. Đầu tư: chịu trách nhiệm về việc xác định và quản lý các hoạt động đầu tư của công ty để đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.
 5. Kế hoạch dự án: chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và quản lý các dự án để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.
 6. Sản xuất kĩ thuật: chịu trách nhiệm về việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đúng chất lượng và tiêu chuẩn.
 7. R&D (Research and Development): chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới để nâng cao chất lượng và cạnh tranh của công ty trên thị trường.
 
Nhờ có cấu trúc tổ chức chặt chẽ và phân chia rõ ràng các nhiệm vụ và trách nhiệm, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TSE có thể hoạt động hiệu quả, linh hoạt và đáp ứng được mọi yêu cầu của thị trường.

 

Thông báo